MA NÍ (SHACKLE) CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẬT MINH DVKT

MA NÍ NHẬT MINH BAO GỒM RẤT NHIỀU THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG NHƯ: GREENPIN, CROSBY, DAICHANG, KAWASAKI…

Ma ní có 4 loại cơ bản:

  1. Omega chốt an toàn (bow shackles with safety bolt)
  2. Omega chốt vặn ren (bow shackles with screw collar pin)
  3. D chốt an toàn (dee shackles with safety bolt)
  4. D chốt vặn ren (dee shackles with screw collar pin)
HOTLINE: 0975119696
HOTLINE: 0975119696
Zalo: 0975119696
Zalo: 0975119696
Liên hệ
Liên hệ
error: Content is protected !!
Chat Zalo
Gọi ngay